Share To Facebook Share To Twitter
2020-12-04

Golden Win Steel cam kết nâng cao năng lực quản lý chất lượng và dịch vụ, Vào năm 2008 đã thông qua và đạt chứng nhận hệ thống chất lượng ngành hàng không vũ trụ ISO9001/AS9100, Đủ điều kiện trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu cho hàng không vũ trụ.

AS9100 :   proimages/folder.png

proimages/certificate/EN_certificate1_sm.png
proimages/certificate/EN_certificate2_sm.png
proimages/certificate/EN_certificate3_sm.png