Share To Facebook Share To Twitter
proimages/service/service_材料失效分析/照片-實驗室sm.jpg

Golden Win Steel có phòng thí nghiệm đặt tại nhà máy ở Vĩnh Khang- Đài Nam,Cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra và phân tích kim loại , tính chất vật lý, tính chất hóa học, nếu yêu cầu phải do bên thứ 3 phân tích, thì công ty chúng tôi cũng có thể thực hiện.Kính hiển vi

proimages/service/service_材料失效分析/照片-顯微鏡sm.jpg

Máy mài đánh bóng

proimages/service/service_材料失效分析/照片-研磨拋光機sm.jpg


Máy đo độ cứng Rockwell

proimages/service/service_材料失效分析/照片-硬度計-洛氏sm.jpg

Máy đo độ cứng – Micro Vickers

proimages/service/service_材料失效分析/照片-硬度計-微小維克氏sm.jpg


Máy nhúng Kim loại

proimages/service/service_材料失效分析/照片-鑲埋機sm.jpg

Máy run siêu âm

proimages/service/service_材料失效分析/照片-超音波震盪機sm.jpg


Máy chà nhám

proimages/service/service_材料失效分析/照片-砂帶機sm.jpg

Máy đo độ cứng điện tử

proimages/service/service_材料失效分析/照片-硬度計-勃式sm.jpg


Súng phân tích thành phần cầm tay

proimages/service/service_材料失效分析/照片-移動式X-射線螢光分析儀new(P).JPG