Share To Facebook Share To Twitter

Golden Win Steel- Văn phòng kinh doanh Đài Nam

proimages/service/service_物流服務/照片-永康廠sm.jpg

Golden Win Steel-Văn phòng kinh doanh Đài Trung

proimages/service/service_物流服務/照片-台中廠新sm.jpg


Golden Win Steel-Văn phòng kinh doanh Đài Bắc

proimages/service/service_物流服務/照片-桃園廠sm.jpg

Công ty TNHH thép CN Golden Win Việt Nam

proimages/service/service_物流服務/照片-越金一廠sm.JPG


Golden Win Steel có kho bãi tại các địa điểm như Đào Viên-Quy Sơn; Đài Trung- Ô Nhật; Đài Nam-Vĩnh Khang; Việt Nam-Bình Dương, với đội xe riêng có thể cung cấp dịch vụ giao hàng trực tiếp