Share To Facebook Share To Twitter
Tên sản phẩm : Thép 4330M
Mô tả sản phẩm
tròn10≦ø≦670

Cung cấp quy trình tinh luyện lần 2 ESR / VAR
Product Introduction

Loại thép và thành phần

So sánh tiêu chuẩn quốc tế
AISI 4330M
Thành phần hóa học   Đơn vị:wt%
C 0.28~0.33
Si 0.20~0.35
Mn 0.80~1.00
P 0.010
S 0.010
Ni 1.65~2.00
Cr 0.75~0.95
Mo 0.35~0.50
V 0.05~0.10
H 0.0003
Cu 0.35

Tiêu chuẩn thường gặp

4330M-(AMS 6411 & A6427)

Úng dụng sản phẩm

 Linh kiện hàng không

Khu vực tiêu thụ

 Thanh tròn: Dài Loan, Việt Nam